do kasysuma:0,00 zł
  Regulamin

  Regulamin


  1.INFORMACJE OGÓLNE

  A. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

  I.DOMAREX – należy przez to rozumieć – właściciel serwisu www.domarexhurt.pl, www.hurt.domarex.pl Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe DOMAREX S.C. Z siedzibą przy ulicy kolorowej 139, 42-280 Częstochowa REGON : 241076284 NIP : 5732758242
  II. Hurtowni – należy przez to rozumieć panel internetowy www.domarexhurt.pl prowadzony przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe DOMAREX S.C. Z siedzibą przy ulicy kolorowej 139, 42-280 Częstochowa na panelu internetowym pod adresem www.domarexhurt.pl, www.hurt.domarex.pl
  III. Kupującym, Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną ( w tym konsumenta – w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego ), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;
  IV. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin, który określa zasady dokonywania przez DOMAREX, za pośrednictwem hurtowni, sprzedaży towarów i usług Kupującym. Regulamin jest dostępny na stronie www.domarexhurt.pl dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Kupującego.

  B. Kupujący potwierdzając złożenie zamówienia w Hurtowni, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

  C. Oferta przedstawiona w hurtowni www.hurtdomarex.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego a jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy ( zgodnie z art. 71 K.C. )

  D. Warunkiem otrzymania dostępu do hurtowni internetowej jest akceptacja niniejszego regulaminu.

  E. Kupujący, klient ponosi pełną odpowiedzialność za działania jakie zostaną wykonane w serwisie za pomocą jego loginu oraz hasła.

  2.CENY TOWARÓW I PŁATNOŚCI

  A. Ceny podawane w hurtowni są podawane w walucie wcześniej wybranej przez klienta w (polskich złotych, Dolar Amerykański, Rubel Rosyjski) zarówno z jak i bez podatku, w zależności od zakupu i dostawie do konkretnego kraju.

  B. DOMAREX zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty hurtowni internetowej, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

  C. Wszelkie zmiany cen i odwołania akcji promocyjnych nie dotyczą towarów już zamówionych w hurtowni.

  D. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar:


  - płatność przelewem na konto firmy DOMAREX S.C.:
  -----------------------------------------------------------------

  Numer rachunku do przelewu w polskich złotych PLN

  mBank

  44 1140 2017 0000 4002 0929 9928

  -----------------------------------------------------------------

   

  Numer rachunku do przelewu w dolarach amerykańskich USD

  ALIOR Centrala

  Kod SWIFT Alior Banku: ALBPPLPW

  PL 21 2490 0005 0000 4600 6967 6797

  -----------------------------------------------------------------

  Numer rachunku do przelewu w walucie EURO

  ALIOR Centrala

  Kod SWIFT Alior Banku: ALBPPLPW

  PL 06 2490 0005 0000 4600 8862 1652

  -----------------------------------------------------------------
  - płatność z wykorzystaniem serwisu PAYPAL
  - płatność z wykorzystaniem serwisu Przelewy24.pl

  3. SKŁADANIE ORAZ PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

  A .Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez :
  I. Hurtownia internetowa – www.hurt.domarex.pl

  B. Kupujący jest zobowiązany do pełnego wypełnienia formularza zamówienia.

  C. DOMAREX ma prawo ograniczyć lub odebrać możliwość składania zamówień kupującemu, klientowi, który narusza zasady niniejszego regulaminu lub dodatkowe ustalenia.

  D. Minimalna kwota zamówienia to 500,00 pln NETTO

  E. Złożone przez klienta zamówienie zostanie potwierdzone przez DOMAREX poprzez przesłanie wiadomości email na adres email klienta. W przypadku złożenia zamówienia klient otrzyma informację na temat zamówionych produktów oraz wskazanie niezbędnych danych do dokonania płatności (o ile płatność nie została wykonana bezpośrednio po złożeniu zamówienia).

  F. Stany magazynowe stosowane w hurtowni internetowej są stanami zbliżonymi do rzeczywistych – w związku ze sprzedażą w innych źródłach oraz opóźnienia w synchronizacji stanów magazynowych DOMAREX zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany ilości w zamówieniach, po uprzednim kontakcie oraz przy pełnej akceptacji klienta.

  G. Po otrzymaniu płatności, Klient zostanie poinformowany w formie potwierdzenia drogą e-mailową o otrzymanej płatności i przyjęciu jego zamówienia do realizacji.

  H. Jeżeli do 7 dni od daty złożenia zamówienia na konto bankowe Hurtowni nie wpłynęła cała należna kwota zamówienia, zlecenie zostanie anulowane i nie zostanie zrealizowane. Domarex zastrzega sobie prawo do rezerwacji towarów z zamówienia przez okres 7 dni, po tym czasie zamówienie zostanie na stałe usunięte z koszyka Klienta.


  4. CENY

  A. Ceny podane na stronie podawane są w trzech walutach (polski złoty, dolar amerykański, rubel rosyjski) zarówno w wartościach netto jak i brutto.

  B. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta.

  1. Do ceny towarów należy doliczyć koszty przesyłki
  2. Nie jest możliwe dokonanie zmiany ceny po złożeniu zamówienia.
  3. Ceny widoczne w hurtowni internetowej stanowią informację poufną skierowaną wyłącznie do zalogowanego klienta. Wykrycie faktu udostępniania tych informacji niepowołanym osobom trzecim (detalistom, innym kontrahentom, konkurencji) skutkować będzie zablokowaniem dostępu do Panelu hurtowego i usunięcie konta Klienta z serwisu.

   CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  4. Realizacja zamówienia odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Wszystkie zamówienia realizujemy w kolejności ich składania i dokładamy wszelkich starań aby odbyła się w jak najszybciej.
  5. Całkowity czas oczekiwania na zamówienie to : czas przygotowania zamówienia do wysyłki + przewidywany czas dostawy.
  6. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki to okres do 7 dni roboczych liczonych od momentu potwierdzenia zamówienia, przy czym jest on zależny od rodzaju zamówionego produktu i jego ilości. Jeśli okaże się, że realizacja zamówienia przekroczy 7-dniowy termin przygotowania zamówienia, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Domarex zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu dostawy. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

  KOSZT REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  REALIZACJA ZAMÓWIENIA NA TERENIE POLSKI

  1. Koszt przygotowania i wysyłki zamówienia zależy od jego wartości, Zamówienia powyżej 1000 pln netto realizowane są bez kosztów transportu i dodatkowych opłat za przygotowanie zamówienia.
  2. W przypadku zamówienia poniżej kwoty 1000 pln netto Kupujący ponosi dodatkowe koszty przedstawione w tabeli poniżej.

  WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIONYCH TOWARÓW

  OPŁATA ZA PRZYGOTOWANIE ZAMÓWIENIA

  od 500,00 pln netto do 1000,00 pln netto

                     49,00 pln netto

  powyżej 1000,00 pln netto

                       0,00 pln netto

   

  REALIZACJA ZAMÓWIENIA NA TERENIE UE

  1. Koszt przygotowania i wysyłki zamówienia zależy od jego wartości.
  2. W przypadku przesyłek międzynarodowych koszty wyliczane są indywidualnie ze względu na zminimalizowanie kosztów oraz jak najszybszą dostawę na terenie UE.

   

  Istnieje również możliwość odebrania zamówionego towaru w siedzibie firmy

  P.P.H.U. DOMAREX S.C.

  ul. Kolorowa 139

  42-280 Częstochowa

  w godzinach jej urzędowania tj. pon.-pt. w godzinach 8:00 – 16:00.

   

  Koszt dostawy


  Koszt dostawy j
  est uzależniony od ilości zamówionego towaru oraz łącznej wagi zamówienia. Koszt dostawy określany jest indywidualnie dla każdego zamówienia. Ostateczny koszt dostawy wynikający z zamówienia określany jest na dokumencie faktura proforma. 

    


  6. ZMIANY W ZAMÓWIENIU

  A. Ze względu na to, że większość naszych produktów jest produkowanych pod aktualne zamówienie, zmiany w zamówieniu są bardzo ograniczone.

  B. Zmiany dotyczące produktów szytych na miarę można zgłaszać w ciągu 24h od chwili złożenia zamówienia. W przypadku chęci dokonania zmiany prosimy o jak najszybszy kontakt na adres email hurt@domarex.pl


  7. REKLAMACJE I ZWROTY

  A. Towar pełnowartościowy nie podlega zwrotowi.

  B. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania towaru reklamacyjnego.

  C. Strony zobowiązują się podjąć wszelkie działania dla rozstrzygnięcia postępowania reklamacyjnego zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony praw konsumentów, w szczególności przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015 r. poz. 1634 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014
  roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).

  D. Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego nie mogą być i nie będą podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.


  8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I ZNAKÓW TOWAROWYCH

  A. Informujemy, że zgodnie z art. 156 pkt. 1 ust. 3 ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. ( Dz.U. z dnia 13 czerwca 2003 r. Nr 119 poz. 1117 ze zmianami ), nazwy producentów i znaki towarowe są ich prawną i zastrzeżoną własnością. Powołane w hurtowni nazwy producentów i znaki towarowe użyte jedynie są jedynie w celach informacyjnych ( np. do jakiego producenta sofy i modelu pokrowiec czy inny produkt jest przeznaczony. Nie sugerujemy, że jest to produkt oryginalny producenta sof ).

  B. Administratorem zbioru danych osobowych Klienta jest DOMAREX

  C. Hurtownia zapewnia, iż dane osobowe Kupujących przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych DOMAREX

  D.W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101 poz. 926 z późn. Zmianami ) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr. 144 poz. 1204 ze zm. ) Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

  E. Każdy Kupujący może zmieniać swoje dane osobowe w panelu użytkownika, a także zażądać ich usunięcia.

  F.DOMAREX z zastrzeżeniem z pkt. 1. 9., nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o kupujących i zakupach dokonanych przez kupujących. Sklep dołoży wszelkich starań, aby dane dotyczące kupujących oraz dokonywanych przez nich transakcji nie były dostępne dla osób trzecich.

  G.DOMAREX nie odpowiada za naruszenia poufności danych powstałe z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności wynikłych z kradzieży sprzętu komputerowego, włamania do sieci i innych, nieprzewidzianych zdarzeń losowych

  9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  A. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25 marzec 2017r. i jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.

  B. DOMAREX uprawniony jest do wydania nowego regulaminu i dokonania zmiany treści regulaminu w przypadku:

  I. Dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć w szczególności wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usług albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobą trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełniania.

  II. Zmiany warunków technicznych związanych z funkcjonowaniem hurtowni, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym.

  III. Wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet.

  IV. Siły wyższej

  C.O zamierzonej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu DOMAREX zawiadomi poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.domarexhurt.pl wszelkie zmiany do regulaminu stają się skuteczne w dniu ich zamieszczenia na wskazanej stronie internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej.

  D.W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niezabezpieczony o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

   


   

  do góry
  Sklep jest w trybie podglądu
  Pokaż pełną wersję strony
  Sklep internetowy Shoper Premium